lettergrootte wijzigen
06 jun 2017

Bijeenkomst Wat als het einde nadert?

Koosje van der Horst was tot voor kort huisarts en tevens SCEN-arts. Zij was begeleidster van een hospice in Boxmeer en van de Vrijwillige Palliatieve Terminale zorg aldaar. De uitgelezen persoon dus om met belangstellenden in te gaan op het thema Wat als het einde nadert?

Hoe ziet waardig of onwaardig sterven er eigenlijk uit? Is dat tot het allerlaatst doorbehandelen of wordt iemand de dood 'gegund'? Ook komen de aspecten van de wilsverklaring aan bod.

De onderwerpen die tijdens deze themamiddag over zinvol leven en waardig sterven worden besproken kunnen aanleiding geven om in kleinere groepjes verder te praten. In aansluiting op deze middag is er op volgende dinsdagmiddagen onder begeleiding en in groepjes van ongeveer zes personen de mogelijkheid om met elkaar verder van gedachten te wisselen. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u zich na de bijeenkomst aanmelden.

De bijeenkomst, bestemd voor alle ouderen in Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen, vindt plaats op dinsdag 6 juni van 14.00 tot 16.00 uur in de Soos van de Lèghe Polder te Beuningen. Aan het bijwonen van de middag zijn kosten verbonden (€ 5,00).

Interesse? U kunt zich inschrijven via secretariaat@seniorenbeuningen.nl. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Fons Mentink tel. 06-53 94 87 89.

MW_HH_0071.jpg

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier